5th July 4:01am (GMT-5)

Manchester United (TSL) - Porto (TSL) 02.06.2020

Manchester United (TSL)

5 - 3

Porto (TSL)

Babak pertama
3:54'  tujuan Manchester United (TSL)

7:25'  tujuan Manchester United (TSL)
8:47'  tujuan Manchester United (TSL)
8:26'  tujuan Manchester United (TSL)

6:29'  tujuan Porto (TSL)Babak kedua
12:04'  tujuan Manchester United (TSL)13:08'  tujuan Porto (TSL)
18:22'  tujuan Porto (TSL)
Ulasan
5 Skor 3
4` tujuan 1 — 0
7` tujuan 1 — 1
8` tujuan 2 — 1
9` tujuan 3 — 1
9` tujuan 4 — 1
13` tujuan 5 — 1
14` tujuan 5 — 2
19` tujuan 5 — 3
Hubungi kami