27th May 7:12am (GMT-5)

Brazil (3х3) - Russia (3х3) 23.05.2020

Brazil (3х3)

11 - 7

Russia (3х3)

Babak pertama

2:45' tujuan Brazil (3х3)


6:25' tujuan Brazil (3х3)
14:50' tujuan Brazil (3х3)
1:55' tujuan Russia (3х3)

2:40' tujuan Russia (3х3)
6:00' tujuan Russia (3х3)


Babak kedua
16:55' tujuan Brazil (3х3)
17:50' tujuan Brazil (3х3)
18:05' tujuan Brazil (3х3)
19:55' tujuan Brazil (3х3)24:30' tujuan Brazil (3х3)
25:20' tujuan Brazil (3х3)
26:40' tujuan Brazil (3х3)
27:35' tujuan Brazil (3х3)

20:30' tujuan Russia (3х3)
20:10' tujuan Russia (3х3)
22:05' tujuan Russia (3х3)
28:15' tujuan Russia (3х3)
Ulasan
11 Skor 7
Hubungi kami